Poniżej znajdują się istotne informacje o tym, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach strony internetowej www.rodlobytom.pl oraz w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych.

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych.

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma:
  Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „RODŁO” Spółka z o.o. ul. Pszczyńska 13, 41-902 Bytom, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS: 0000379159, o kapitale zakładowym wpłaconym w wysokości 415.000 zł posługującą się numerem NIP: 626-298-99-95.
  Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 2. Z Administratorem danych można się kontaktować pod  adresem jego siedziby lub na adres e-mail: biuro@rodlobytom.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy / obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą  - rozpatrywania reklamacji- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  b) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a)RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi, w tym wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych oraz przechowywania ich - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c)RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „RODŁO” Spółka z o.o., a w szczególności:
  - dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta,
  - prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży,
  Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  e) wykonania ciążących  obowiązków prawnych takich jak: przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu, 
  f) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, 
  g) organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych w których będą mogli Państwo wziąć udział, 
  h) jeśli zapisałeś się newsletter - w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą
 4. Państwa dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym i obejmują:
  a) imię i nazwisko,
  b) nazwę firmy,
  c) dane identyfikacyjne prowadzonej działalności gospodarczej
  d) dane teleadresowe i adresy e-mail,
  e) numer telefonu
  f) stanowisko oraz miejsce pracy
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „RODŁO”,
  b) podmioty uczestniczące w realizacji świadczonych przez nas usług i sprzedawanych towarów, od których nabywamy usługi lub towary będące w naszej ofercie,  obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające nam narzędzia informatyczne,  podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług,  w procesie obsługi klienta, dostaw usług i towarów nabywanych przez Państwa,- świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe,  podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, 
  c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
  d) wymienione powyżej w punkcie 4 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.
 10. Ewentualne naruszenie bezpieczeństwa danych minimalizujemy poprzez wdrożenie pseudonimizacji, szyfrowanie danych oraz wprowadzenie kontroli dostępu.

Pliki cookies

 1. Witryna www.rodlobytom.pl przechowuje w pamięci Państwa przeglądarki krótkie informacje tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji  w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Przechowywane pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają zidentyfikowania osoby odwiedzającej stronę www.rodlobytom.pl
 2. Gromadzone informacje dotyczą dostawcy usług internetowych, adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z  witryn Spółki Rodło. Dzięki temu możemy usprawniać funkcjonowanie serwisu i zapewniać bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy wykorzystując narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika dzięki czemu możliwe jest dopasowanie treści witryny www.rodlobytom.pl do potrzeb Użytkownika. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosuje się pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej witryny, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy.

Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.